Pasirinkite, kas jus domina!

  • Rūšiuoti

Privatumo politika

1.Bendrosios nuostatos

              Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai būdamas interneto svetainės https://virtualipamoka.lt/ (toliau – Svetainė) valdytojas, gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenis (tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį) tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.  

 

2. Kokia yra šios privatumo politikos paskirtis?

  Ši privatumo politika reguliuoja Jūsų asmens duomenų (asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį) tvarkymą, kuriuos mes gauname Jums naudojantis Svetaine. Joje nurodoma, iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys, kodėl jie yra renkami, kiek laiko saugomi, kokias teises turite, todėl prašome labai atidžiai ją perskaityti.

   Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje.

 

3. Kas yra atsakingas už Jūsų duomenų apsaugą?

                Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, juridinio asmens kodas: 191590768, buveinės adresas: Vilniaus g. 39, Vilnius LT-01119 yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą Jums apsilankius Svetainėje ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus. Pateikiame informaciją apie tai, kokie duomenys yra renkami Jums lankantis  šioje Svetainėje.

 

4. Kodėl ir kokius asmens duomenis renkate apie duomenų subjektą?

Renkame, saugome ir naudojame žemiau nurodytų rūšių informaciją šiomis sąlygomis:

Kodėl renkate informaciją apie mane, kokiu tikslu?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Kodėl turite teisę ją rinkti?

Kiek laiko saugote šią informaciją?

Siekiant, kad Jūs būtumėte  nurodytas, kaip vaizdo pamokos autorius

vardas, pavardė, darbovietė

Mes turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Informacija saugoma tiek, kiek Svetainė viešai prieinama vartotojams.

Duomenų siuntėjo ir gavėjo identifikacijai

lankytojų IP adresas

Mes turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Informacija saugoma tiek, kiek Svetainė viešai prieinama vartotojams.

 

Siekiant, kad vaizdo pamoka būtų  pateikiama viešai

Facebook ir Google paskyrų nuotrauka ir vardo, pavardės informacija

 

Mes turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Informacija saugoma tiek, kiek Svetainė viešai prieinama vartotojams.

5. Kokius slapukus (angl. cookies) naudojame Svetainėje?

          Svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos

Pavadinimas

Paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

site_session

Slapukas, naudojamas lankytojo sesijos būsenai fiksuoti vykdant skirtingas puslapių užklausas.

Įėjimo į svetainę metu

Kol baigiasi seansas

Unikalus identifikatorius

PHPSESSID

Slapukas, naudojamas lankytojo sesijos būsenai fiksuoti vykdant skirtingas puslapių užklausas.

Įėjimo į svetainę metu

Kol baigiasi seansas

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

Įėjimo į svetainę metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

Įėjimo į svetainę metu

24 valandos

Unikalus identifikatorius

_gat

Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

Įėjimo į svetainę metu

1 minutė

Unikalus identifikatorius

numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Slapukus naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką.

Konkretūs mūsų naudojami slapukai

Google Analytics ir Google Tag Manager

Svetainėse taip pat yra tam tikrų komponentų, kuriuos perduoda „Google Analytics“ – „Google Inc.“ teikiama žiniatinklio srauto analizės paslauga. Tai trečiosios šalies slapukai, kurie renkami ir tvarkomi anonimiškai, siekiant stebėti ir gerinti pagrindinės svetainės veikimą (veikimo gerinimo slapukas). „Google Analytics“ naudoja slapukus rinkti ir analizuoti anonimišką informaciją apie svetainės naudotojų veiksmus. Šią informaciją renka „Google Analytics“, kuri ją apdoroja siekdama parengti ataskaitas svetainės savininkams apie svetainėje vykdomą veiklą. Išsamesnė informacija pateikta šiose tinklavietėse:

 http://www.google.com/policies/privacy/ ir https://www.google.it/policies/privacy/partners/.
Galite savo nuožiūra panaikinti „Google Analytics“ diegimą savo naršyklėje, pasirinkdami „Google“ „pasirinkimo“ (angl. opt-out) komponentą. Norėdami išjungti „Google Analytics“, spauskite šią nuorodą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

6.Kaip Jūs galite valdyti ir trinti slapukus Jūsų naršyklėje?

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

   Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie svetainės https://virtualipamoka.lt/. Jei pasirinksite ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, tai pat ir instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

7. Ar mes teikiame duomenis tretiesiems asmenims?

Svetainė užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Svetainė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei turi tokią pareigą įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

  Surinkti asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Svetainės surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei nustatytais tikslais.

 

8. Kokias teises Jūs turite?

Jūs turite šias teises:

   Gauti patvirtinimą apie Jūsų duomenų tvarkymą.

   Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

   Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.

   Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

   Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

   Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.

   Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

  Mes galime atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Nesutikdami su mūsų atsakymu/ nuomone, Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT‑09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

9. Kaip su mumis susisiekti?

   Su šia privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis tiesiogiai į mus el. paštu  info@virtualipamoka.lt