Pasirinkite, kas jus domina!

  • Rūšiuoti

Apie projektą

Apie projektą „Virtuali pamoka“

Vilniuje dirba apie 7000 mokytojų. Jie yra tikri savo darbo fanai ir profesionalai, kurie negailėdami laiko ir pastangų ieško geriausių metodų savo pamokoms pateikti. Dauguma jų puikiai taiko IKT ugdymo procese. Kiekviena mokytojo pamoka – unikalus kūrinys, skatinantis tobulėti. Norėtųsi, kad geriausi mokytojų (ir ne tik) „kūriniai“ gyvuotų ilgai ir suteiktų mokymo(si) galimybių kuo didesniam būriui besimokančiųjų.

Siekdami, kad ugdymo turinys Vilniaus miesto mokyklose būtų kiek įmanoma labiau aktualus ir prasmingas, įkvepiantis ieškoti kūrybiškų sprendimų, skatinantis patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, kuriantį giluminius teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu,  kviečiame  ir drąsiname  mokytojus (ir ne tik juos) kurti ir dalintis vaizdo pamokomis.

Visi kartu sukaupsime  atvirus mokymo(si) išteklius, sudarančius prielaidas mokytis savarankiškai, savivaldžiai, dalintis patirtimi.

Bendrai sukauptos vaizdo pamokos gali pasitarnauti užklupus karantinams, taikant nuotolinį mokymą(si) ar mokymą namuose,  kai sulauksim didelių karščių arba šalčių, kai norėsis tiesiog mokytis būnant namuose ar toli nuo jų…

Dalinkitės vaizdo pamokomis

Kviečiame kurti ir dalintis aktualiu ugdymo turiniu – vaizdo pamokomis.

Vaizdo pamokomis kviečiame dalintis visus mokytojus, mokytojų grupes, mokyklas, tėvus, gal net mokinius, įvairias organizacijas ir visus entuziastus, kuriančius ir leidžiančius kitiems naudotis sukurtu produktu ugdymo(si) procese.

Tai gali būti visa vaizdo pamoka ar pamokos fragmentas,  demonstracija, praktinė užduotis, priemonė vertinti ar įsivertinti,  mokomasis žaidimas, projektas ar pan.

Svarbu, kad tai būtų įdomu, žaisminga, kūrybiška, aktualu, motyvuotų ir  būtų galima panaudoti mokymui(si).

Vaizdo pamokos kriterijai

  • Pamokos turinys atitinka bendrąsias ugdymo programas.
  • Pamokos trukmė – ne trumpesnė nei 7 ir ne ilgesnė nei 20 min.
  • Pamoka (juolab jos fragmentas) turi būti išbaigta, nuosekli, aktuali.
  • Pamoka dalykiškai tiksli ir aiški.
  • Pamokos turinys (tema, idėja) atskleistas pakankamai ir aiškiai.
  • Pamoka paskatina savarankiškai mokytis, gilintis.

 

Kalbos kultūra, aiški dikcija ir dėmesys besimokančiajam – geros pamokos požymis.

Autorinės teisės. Visoms pamokoms taikoma CCO licencija (Creative Commons CC0 Public Domain Dedication), leidžianti neribotai naudoti skaitmeninį turinį.

Projekto rengėjai

Kontaktai

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar pastebėjimų, rašykite mums info@virtualipamoka.lt

Projekto partneriai